Beton towarowy

Beton towarowy w Betor Składy Budowlane Sp. z o.o. jest produkowany ze składników o najwyższej jakości, posiadających odpowiednie atesty i certyfikaty. Beton towarowy wytwarzany jest w nowoczesnych węzłach betoniarskich, sterowanych komputerowo. Sterowanie komputerowe pozwala na minimalizację tzw. wpływu "czynnika ludzkiego" na wytwarzany przez nas produkt. Wytwórnie Betor Składy Budowlane Sp. z o.o. wyposażone są w odpowiednie instalacje umożliwiające produkcję mieszanki betonowej w warunkach zimowych. Są to urządzenia, które podgrzewają składniki mieszanki betonowej (kruszywo, woda). Produkcja odbywa się w obiegu zamkniętym, co pozwala na zminimalizowanie uciążliwości dla środowiska. Urządzenia do recyklingu pracujące w naszych wytwórniach pozwalają na segregację resztek świeżej mieszanki betonowej na kruszywo oraz wodę, które zawracane są do procesu produkcyjnego.

 

 

W naszej ofercie znajduję się szeroka gama betonów do różnych zastosowań.

 

 

 
RODZAJ BETONU: ZASTOSOWANIE:
BETONY ZWYKŁE KONSTRUKCYJNE

- powszechnie stosowany materiał budowlany, przeznaczony do wykonywania konstrukcji budowlanych,- we wszystkich klasach wytrzymałości i konsystencji.

więcej >>

STABILIZACJE, PODSYPKI, PODBUDOWY

- grupa produktów stosowanych powszechnie w budownictwie przed rozpoczęciem właściwych prac budowlanych

więcej >>

BETONY HYDROTECHNICZNE

- stosowane w budownictwie hydrotechnicznym. (budowa jazów, oczyszczalni ścieków, nabrzeży)- wyróżniające się wodoszczelnością i/lub mrozoodpornością i/lub obniżonym odpowiednio cieple hydratacji cementu.

więcej >>

BETONY O PODWYŻSZONEJ ODPORNOŚCI KONSTRUKCYJNEJ

- niezastąpione w budownictwie narażonym na działanie środowisk agresywnych.

więcej >>

BETONY O PODWYŻSZONEJ MROZOODPORNOŚCI

-  stosowane do konstrukcji narażonych bezpośrednio na działanie czynników atmosferycznych.

więcej >>

WYLEWKI I POSADZKI

- produkty stosowane do wykańczania podłóg, powszechnie stosowane w budownictwie mieszkaniowym i przemysłowym

więcej >>

BETONY KONTRAKTOROWE

- charakteryzujące się wysoką ciekłością oraz wydłużonym czasem wiązania; przeznaczone do wykonywania pali, ścian szczelinowych, iniekcji, itp.

więcej >>