Beton zwykły

  • powszechnie stosowany materiał budowlany, przeznaczony do wykonywania konstrukcji budowlanych,
  • we wszystkich klasach wytrzymałości i konsystencji.

Beton zwykły jest to beton wykonany z kruszywa mineralnego skalnego spojonego cementem, przy zachowaniu warunków, że jego gęstość pozorna wynosi co najmniej 2000 kg/m3 ,  a ziarna kruszywa sięgają powyżej 8 m.  Jako spoiwo do wykonywania betonów zwykłych stosuje się cement portlandzki lub cement hutniczy. Jako kruszywo stosuje się piasek, żwir, grys oraz mieszanki kruszyw mineralnych. Aby zmodyfikować strukturę i właściwości betonu stosuje się różne domieszki: uplastyczniające, napowietrzające, przyspieszające wiązanie (zapewniające szybki przyrost wytrzymałości w warunkach obniżonej temperatury – przy betonowaniu w zimie), opóźniające wiązanie i twardnienie, uszczelniające (zapewniające wodoszczelność). Niektóre domieszki pełnią kilka funkcji jednocześnie (np. uplastyczniająco-napowietrzające, uplastyczniająco-opóźniające). Beton zwykły ma wysoką wytrzymałość, ale niewielkie zdolności termoizolacyjne. Wykonuje się z niego elementy nośne konstrukcji (belki, słupy, płyty stropowe itp.).

Ważną cechą betonu jest jego wytrzymałość na ściskanie. Gwarantowaną wartość wytrzymałości określa klasa betonu.
Produkowany przez nas beton spełnia wymagania odpowiednich norm. Wraz z wejściem do Unii Europejskiej i dostosowywaniem polskich przepisów do unijnych, została wprowadzona nowa norma (PN-EN 206-1) określająca wytrzymałość betonów zwykłych symbolem C../.. (np. C20/25 oznacza beton o minimalnej wytrzymałości charakterystycznej oznaczonej na próbkach walcowych wynoszącej 20 MPa (próbka walcowa o wymiarach: średnica 15 cm, wysokość 30 cm) i minimalnej wartości wytrzymałości charakterystycznej (wytrzymałość charakterystyczna to wartość osiągana przez minimum 95% próbek danej partii, równoznaczne jest to z 5% przedziałem ufności) oznaczonej na próbkach sześciennych wynoszącej 25 MPa (próbka sześcienna 15 cm × 15 cm × 15 cm).

 

klasa wytrzymałości dla betonu zwykłego

Klasa nadzoru

Klasa betonu

wytrzymałość charakterystyczna walca na ściskanie fck (MPa)

wytrzymałość charakterystyczna kostki na ściskanie fck,cube (MPa)

średnia gwarantowana wytrzymałość na rozciąganie(MPa)

1

C8/10

8

-

-

C12/15

12

15

1,6

C16/20

16

20

1,9

C20/25

20

25

2,2

C25/30

25

30

2,6

2

C30/37

30

37

2,9

C35/45

35

45

3,2

C40/50

40

50

3,5

C45/55

45

55

3,8

C50/60

50

60

4,1

3

C55/67

55

67

4,2

C60/75

60

75

4,4

C70/85

70

85

4,6

C80/95

80

95

4,8

C90/105

90

105

5,0

C100/115

100

115

5,2


Jeszcze spotykane są oznaczenia betonu zgodne z nieaktualną i nieobowiązującą normą. Według już nieaktualnej normy, stosowano oznaczenia - np. beton B 20 - to beton o gwarantowanej wytrzymałości 20 MPa. Norma PN-B-03264:2002 została w 2004 r. uzupełniona poprawką, zgodnie z którą np. beton oznaczony jako B-20 jest odpowiednikiem betonu klasy C16/20.

 

ZASTOSOWANIE

  • B10 „chudy beton”- beton podkładowy, beton na warstwy wyrównawcze
  • B15, B20, B25 elementy konstrukcyjne, fundamenty, stropy, belki, slupy
  • B30, B37  Elementy o podwyższonej wytrzymałości, budownictwo drogowe