Kanalizacja

Kanalizacja

KANALIZACJA.

SYSTEM KANALIZACJI WEWNĘTRZNEJ PP HT

System kanalizacji wewnętrznej składa się z rur i kształtek wyprodukowanych z wysokotemperaturowego polipropylenu PP-HT.

Przeznaczeniem tego systemu jest odprowadzenie nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze ) wewnątrz budynków oraz w systemach podziemnych w obszarze konstrukcji budowli.

Elementami systemu kanalizacji wewnętrznej są:

- rury i kształtki o średnicach od 32 do 50mm  (kolor biały)

- rury i kształtki o średnicach od 50 do 110mm (kolor szary)

- wpusty kanalizacyjne, syfony, wywiewki, złącza WC, uchwyty mocujące, napowietrzacie.

 

Zalety systemu kanalizacji wewnętrznej.

- Duża odporność na działanie wysokich temperatur: stale do 90 º, krótkotrwale do 150 º.

   Ma to duże znaczenie w gospodarstwach domowych, w których używanie pralek,  

   zmywarek jest czymś powszechnym.

- Doskonała odporność chemiczna sprawia, że system kanalizacji z PP wytrzymały jest na

   różnego rodzaju agresywne związki i substancje zawarte w ściekach gospodarstw

   domowych jak i przemysłowych.

- Gładkie ścianki naszych wyrobów uzyskują bardzo dobre parametry hydrauliczne. Gładkość

   utrudnia osadzanie się tłustych substancji a tym samym nie dopuszcza do powstawania

   zatorów.

- Szczelność połączeń zapewnia fabryczne zamontowana dwuwargowa uszczelka.

- Ekologiczność połączona z bezpieczeństwem eksploatacji systemu. Stosowane do produkcji

   środki niepalne nie pozwalają na wydzielanie się substancji toksycznych podczas spalania

   np. pożar.

- Odporność na uderzenia ma szczególne znaczenie podczas montażu w niskich

   temperaturach.

- Niska waga wyrobów ułatwia montaż instalacji oraz ich transport. 

 

 

SYSTEM KANALIZACJI ZEWNĘTRZNEJ PVC

 

Rury i kształtki kanalizacyjne (gładkościenne) przeznaczone są do układania odprowadzania nieczystości komunalnych i przemysłowych oraz wód deszczowych. W zależności od grubości ścianki spełniają wymagania użytkowe zawarte w PN-EN 1401:1999 odpowiadające sztywności obwodowej SN2, SN4, SN8.

Elementami systemu kanalizacji zewnętrznej są:

- rury w średnicach od 110 do 315mm

- pełen asortyment kształtek w średnicach od 110 do 315mm

- studnie kanalizacyjne 315, 400mm.

 

Zalety systemu kanalizacji zewnętrznej.

- Wysoka szczelność połączeń kielichowych

- Wysoka odporność chemiczna

- Odporność na korozję ogólną i wżerową

- Doskonała gładkość powierzchni, dzięki której nie dochodzi do odkładania się osadów,

   glonów na wewnętrznych ściankach rur

- Niska waga produktów.

 

 

 

KANALIZACJA WEWNĘTRZNA PVCKompletny system rur i kształtek

Zastosowanie

- do odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych

Elementy systemu

- rury z HT PVC w średnicach 50, 75 i 110 mm

- rury z PP w średnicach 32 i 40 mm

- kształtki PP w zakresie średnic 32 i 40 mm oraz niektóre w średnicach 50, 75 i 110 mm

- kształtki HT PVC w średnicach 50, 75 i 110 mm


Rury i kształtki są fabrycznie wyposażone w uszczelkę wargową pokrytą środkiem poślizgowym na bazie silikonu.

 

Zalety

- PVC gwarantuje wysoką odporność chemiczną na transportowane mediawysoka odporność na ścieranie i wysokie parametry hydrauliczne obniżają koszty eksploatacyjne i gwarantują bezawaryjność systemu w całym okresie eksploatacji

- możliwość dowolnego przycinania i fazowania rur pozwalająca na 100% wykorzystanie materiałów bez zbędnych odpadów

- niezawodne i wysokiej jakości zawory napowietrzające zabezpieczają przed przenikaniem gazów do pomieszczeń i pozwalają na ograniczenie standardowej wentylacji pionów (rury wentylacyjne)

- specjalne kształtki przejściowe pozwalają na połączenie instalacji z innymi materiałami, np. kanalizacją niskoszumową Wavin AS lub rurami żeliwnymi.

 

 

Wavin AS - kanalizacja niskoszumowa.

Antidotum na hałas kanalizacyjny

Wavin AS to system zaprojektowany i opatentowany przez inżynierów i specjalistów z firmy Wavin. Jest podkreśleniem dbałości o każdy szczegół i profesjonalizm oparty o kilkudziesięcioletnie doświadczenie w tej branży.Szeroka oferta produktowa rur i kształtek (do DN 200) pozwala na wykonanie każdego typu instalacji kanalizacji sanitarnej zarówno w budynkach jednorodzinnych, wielorodzinnych czy budynkach wysokich i wysokościowych.

Wavin AS wykonany jest z astolanu ? wzmocnionego minerałami tworzywa sztucznego na bazie polipropylenu. Oprócz idealnych właściwości redukujących hałas Wavin AS jest również odporny na agresywne ścieki. Dotyczy to ścieków zarówno kwaśnych jak i zasadowych. Odporność systemu zawiera się w przedziale pH 2 do 12. Bardzo istotną zaletą systemu Wavin AS jest jego wysoka odporność termiczna. System jest odporny na ciągły przepływ ścieków gorących do temperatury 90oC i przepływ chwilowy ścieków o temperatury 95oC.


Najistotniejszą zaletą systemu Wavin AS jest niewątpliwie jego bezszumowość. Kluczowymi czynnikami mającymi wpływ na wysoką redukcję hałasu poprzez system WAVIN AS są: Wysoka gęstość materiału oraz grubość ścian rur i kształtek.
Dzięki wysokiej gęstości wynoszącej 1,9 g/cm3 (przy tradycyjnych systemach kanalizacyjnych z tworzyw wynosi ona około 1,0 g/cm3) oraz dużej grubości ścianek rur i kształtek systemu, Wavin AS gwarantuje wysoki stopień izolacji akustycznej. Hałas powietrzny zostaje ?uwięziony? wewnątrz instalacji i nie wydostaje się poza nią.


Specjalna struktura molekularna materiału

(ASTOLAN).
Nietypowe właściwości tworzywa (niska wartość modułu E) oraz duża elastyczność, przekładają się na wysoki stopień rozpraszania dźwięku na ściankach materiału. Dzięki temu Wavin AS trudno wpada w drgania, które mogłyby się zamienić później w hałas konstrukcyjny przenoszony poprzez system mocowań.

Rozchodzenie się dźwieku w systemach

system Wavin AS

system cienkościenny

   


Oprócz standardowych rur i kształtek w ofercie Wavin AS dostępne są:
- specjalne kształtki przejściowe na system kanalizacji wewnętrznej
- trójniki równoległe, przeznaczone do połączeń systemów zabudowy (np. misek ustępowych)
- kolana wentylacyjne przeznaczone do bocznej wentylacji pionu, minimalizujące zużycie kształtek
Uzupełnieniem systemu są kołnierze i opaski ogniochronne tworzące bierną ochronę przeciwpożarową.

 

KANALIZACJA ZEWNĘTRZNA GRAWITACYJNA PVC-U

 
Nowoczesny, powszechnie stosowany system rur i kształtek

Zastosowanie


System kanalizacji grawitacyjnej z rur gładkościennych PVC-u (nieplastyfikowanego polichlorku winylu) jest nowoczesnym, powszechnie stosowanym systemem rur i kształtek o połączeniach kielichowych przewidzianym do wykonania:

- sieci kanalizacji sanitarnych
- sieci kanalizacji deszczowych i ogólnospławnych
- przyłączy kanalizacyjnych
- instalacji podposadzkowych w obiektach kubaturowych

 

Elementy systemu

- rury i kształtki produkowane w trzech klasach sztywności S, N i L w zakresie średnic od od 160 do 500 mm, wykonane z PVC-u.

Zalety systemu

Zalety

Korzyści

elastyczność

mała wrażliwość na nierównomierność osiadania podłoża

odporność chemiczna

brak korozji

odporność na inkrustację

doskonałe warunki hydrauliczne, nie zmieniające się w czasie

odporność na ścieranie

łatwy transport ścieków zanieczyszczonych piaskiem

mały ciężar

niskie koszty transportu,
ograniczone użycie sprzętu do transportu na placu budowy

nie są wymagane ławy fundamentowe

niski koszt montażu, krótki czas montażu,

szeroki asortyment kształtek, duża dostępność kształtek, standaryzacja wymiarów i sztywności

łatwe i szybkie projektowanie,
możliwość konstruowania wielu schematów sieci kanalizacyjnych z gotowych elementów,
szybki montaż kompletnego systemu,
proste i tanie ewentualne czynności naprawcze

niska awaryjność

tania i łatwa eksploatacja (naprawy i remonty)

najwyższa sztywność w najniższej cenie

system łatwy w układaniu i zachowaniu spadków, duża sztywność podłużna również w małych średnicach pozwalająca na zachowanie prostoliniowości przewodów

system szeroko przebadany w skali laboratoryjnej oraz rzeczywistej

znajomość zachowania w gruncie,
najlepiej udokumentowane zachowanie w różnych warunkach montażu,
znana, potwierdzona badaniami trwałość systemu
- min 100 lat system z rurami litymi, zgodnymi z PN-EN 1401 (potwierdzone badaniami polowymi)
- min 50 lat z rurami z rdzeniem spienionym (wymaganie normatywne)

bogactwo gotowych kształtek i studzienek

łatwość konstruowania systemów