Mrozoodporność

Stopień mrozoodporności - symbol literowo-liczbowy ( np. F 150 ) klasyfikujący beton pod wzglądem jego odporności na działanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymagana liczba cykli zamrażania i odmrażania próbek betonowych.