Tynki i sr. gruntujące

Tynki gipsowe

Zaprawa tynkarska w postaci przygotowanej fabrycznie suchej mieszanki gipsu budowlanego, wypełniaczy mineralnych, wapna hydratyzowanego oraz specjalnych lekkich dodatków modyfikujących. Po zarobieniu wodą tworzy jednorodną masę tynkarską o bardzo wysokiej wydajności tynkowania. W ofercie naszej firmy dostępne są wszystkie rodzaje tynków gipsowych również w technice silosowej.

       

Tynki cementowo-wapienne

Zaprawa tynkarska w postaci przygotowanej fabrycznie suchej mieszanki spoiw mineralnych, wypełniaczy mineralnych (w tym lekkich) i domieszek poprawiających właściwości użytkowe, dodatkowo hydrofobizowana. Po zarobieniu wodą tworzy jednorodną masę tynkarską o bardzo dużej przyczepności do podłoża. Po stwardnieniu wodo- i mrozoodporna. Nadaje się do stosowania na zewnątrz i wewnątrz budynków, także w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności względnej (łazienki, natryski, sauny itp.). W ofercie naszej firmy dostępne są wszystkie rodzaje tynków cementowo-wapiennych również w technice silosowej.

     

Tynki mineralne

Szlachetna, mineralna zaprawa tynkarska w postaci przygotowanej fabrycznie suchej mieszanki spoiw mineralnych, wypełniaczy mineralnych i domieszek modyfikujących. Po zarobieniu wodą tworzy dobrze urabialną masę tynkarską do wykonywania wypraw pocienionych. Po stwardnieniu wodo i mrozoodporna, o dużej paroprzepuszczalności, przyczepności i odporności na czynniki atmosferyczne. W ofercie naszej firmy dostępne są wszystkie rodzaje tynków mineralnych o różnej strukturze ziarna i w różnych kolorach.

  

Tynki mozaikowe

Masa tynkarska do wykonywania wypraw pocienionych, gotowa do stosowania, produkowana na bazie wodnej dyspersji żywicy akrylowej z jednofrakcyjnym kruszywem kolorowym. Nie zawiera amoniaku i rozpuszczalników organicznych. Po stwardnieniu wodo- i mrozoodporna. Charakteryzuje się dużą przyczepnością, trwałością kolorów, wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne, zmywanie, szorowanie oraz wpływ czynników atmosferycznych.
W ofercie naszej firmy dostępne są wszystkie rodzaje tynków mozaikowych o różnej strukturze ziarna i w różnych kolorach.

  

Środki gruntujące

Środek gruntujący do wykonywania warstw sczepnych oraz dodatek ulepszający do mineralnych zapraw budowlanych, produkowany na bazie dyspersji akrylowej. Ułatwia nanoszenie zapraw, zwiększa ich przyczepność do podłoży i podnosi wytrzymałość na ścinanie. Poprawia urabialność oraz zwiększa wytrzymałość zapraw na ściskanie i na zginanie. Nie zawiera rozpuszczalnika. Dzięki zdolności zatrzymywania wody zarobowej zmniejsza możliwość powstawania w zaprawie zarysowań. Nie działa korodująco na stal zbrojeniową. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków. W ofercie naszej firmy dostępne są wszystkie rodzaje środków gruntujących.